تماس با ما
 آدرس: اهواز، بلوار گلستان، دانشگاه شهید چمران اهواز
شماره‌های تماس با دانشگاه: ۳۳۳۳۰۰۱۹-۳۳۳۳۰۰۱۱-۰۶۱
نمابر: ۳۳۳۳۲۰۲۴

اداره روابط عمومی :
شماره تماس :  ۳۳۳۳۵۸۶۰  - ۰۶۱
پست الکترونیک : Public@scu.ac.ir

برای مشکلات سایت با مدیریت فناوری اطلاعات تماس بگیرید .

تلفن داخلی : ۲۰۶۴
پست الکترونیک: IT@scu.ac.ir