به وب سایت پورتال همایش های دانشگاه شهید چمران اهواز خوش آمدید.               
همایش های جاری
تماس با ما
 آدرس: اهواز، بلوار گلستان، دانشگاه شهید چمران اهواز
شماره‌های تماس:
۳۳۳۳۰۰۱۹-۳۳۳۳۰۰۱۱-۰۶۱
نمابر: ۳۳۳۳۲۰۲۴

اداره روابط عمومی :
شماره تماس :  ۳۳۳۳۵۸۶۰  - ۰۶۱
پست الکترونیک : Public@scu.ac.ir
پانزدهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی


اولین همایش چالش‌های زنجیره تولید مشتقات نفتی پایه کربن از مواد اولیه تا محصول نهایی